Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN, Akademia Młodych Uczonych wraz z większością dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk wystosowały list otwarty do władz RP w sprawie pilnego wprowadzenia zapisów ustawowych dotyczących pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Autorzy apelują o zmiany ustawowe skutkujące wprowadzeniem minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych takich jakich dla pracowników państwowych uczelni wyższych oraz zapewnienie dodatkowych środków na ten cel. Postulują także zmiany zmierzające do ułatwienia w  dokumentowaniu swojej pracy naukowej jako pracy twórczej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu