Kadencja 24 V 2017 r. - 23 XI 2019 r.

 

Przewodnicząca

 Zastępczynie

II A.Ajduk foto strona AMU  
dr hab. Anna Ajduk dr hab Nicole Dołowy-Rybińska dr hab. Monika Kędra dr hab. Monika Kwoka
Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki PAN Instytut Oceanologii PAN Politechnika Śląska

 


 

Kadencja 1 X 2016 r. - 23 V 2017 r.

Przewodniczący

 Zastępcy

 
dr hab. Konrad Osajda prof. Dariusz Jemielniak prof. Katarzyna Marciniak dr hab Michał Wierzchoń
Uniwersytet Warszawski  Akademia Leona Koźmińskiego Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński

 

Kadencja 1 X 2014 r. - 30 IX 2016 r.

 

Przewodniczący

 Zastępcy

 Beata Hasiw Jaroszewska
prof. Jakub Fichna dr hab. Beata Hasiów Jaroszewska prof. Monika Kaczmarek dr hab Michał Wierzchoń
Uniwerytet Medyczny w Łodzi Instytut Ochrony Roślin - PIB  Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN
Uniwersytet Jagielloński

 

Kadencja 24 V 2012 r. - 30 IX 2014 r.

 

Przewodniczący

 Zastępca

ppp

prof. Bartosz Karaszewski

prof. Roman Szewczyk
Gdański Uniwerytet Medyczny Politechnika Warszawska