kadencja 24.11.2019 - 14.12.2021


 

Przewodniczący

 

Zastępcy

 

 

dr hab. Karol Palka
Instytut Matematyczny PAN

dr Jacek Kolanowski
 Instytu
t Chemii Bioorganicznej PAN

dr hab. Monika Kwoka
 Politechnika Śląska

 

 


kadencja 24.05.2017 - 23.11.2019


 

Przewodnicząca

 

Zastępczynie

 

II A.Ajduk foto strona AMU

dr hab. Anna Ajduk
Uniwersytet Warszawski

dr hab Nicole Dołowy-Rybińska
Instytut Slawistyki PAN

dr hab. Monika Kędra
Instytut Oceanologii PAN

dr hab. Monika Kwoka
 Politechnika Śląska

 


kadencja 1.10.2016-23.05.2017


 

Przewodniczący

 

Zastępcy

 

dr hab. Konrad Osajda
Uniwersytet Warszawski

prof. Dariusz Jemielniak
 Akademia Leona Koźmińskiego

prof. Katarzyna Marciniak
 Uniwersytet Warszawski

dr hab Michał Wierzchoń
Uniwersytet Jagiellońskikadencja 1.10.2014 - 30.09.2016


 

Przewodniczący

 

Zastępcy

 

Beata Hasiw Jaroszewska

prof. Jakub Fichna
Uniwerytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Beata Hasiów Jaroszewska
Instytut Ochrony Roślin - PIB

prof. Monika Kaczmarek
 Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN

dr hab Michał Wierzchoń
Uniwersytet Jagielloński

 


kadencja 12.06.2012-30.09.2019


 

Przewodniczący

 

Zastępca

 

 

prof. Bartosz Karaszewski
Gdański Uniwerytet Medyczny

 

prof. Roman Szewczyk
Politechnika Warszawska