W dniu 6 lutego 2018 roku w Poznaniu w ramach 58. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczegoodbył się panel tematyczny ”Forum Młodych Naukowców” , który Akademia Młodych Uczonych objęła patronatem honowym. W spotkaniu brało udział około 30 uczestników, a panel prowadzony był przez dr hab. Beatę Hasiów-Jaroszewską i dra inż. Piotra Kuświka. Spotkanie adresowane było do młodych naukowców, w tym również doktorantów, którzy w trakcie forum wygłosili siedem referatów na temat swoich najnowszych wyników badań. Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone. W kolejnej części forum dyskutowano nad ścieżkami kariery i mobilnością młodych naukowców, jednocześnie wymieniając swoje doświadczenia dotyczące wyjazdów zagranicznych.

Zdjęcia:

Spośród 15 członków Akademii Młodych Uczonych pięcioro jest pracownikami instytutów Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Justyna Cybulska, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Zastępca Przewodniczącej AMU), dr hab. Monika Kędra (Zastępca Przewodniczącej AMU), dr Piotr Kuświk i dr hab. Karol Palka. Nawiązując w wewnętrznych rozmowach do toczącej się w Polskiej Akademii Nauk i szerzej w środowisku naukowym dyskusji na temat kierunków reformy PAN, zauważyli oni, że pomiędzy instytutami Akademii występują duże różnice odnośnie metod kształtowania polityki naukowej i dążenia do doskonałości naukowej. Dlatego też podjęli się organizacji debaty z udziałem młodych pracowników naukowych instytutów PAN. Debata odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Instytutu Matematycznego PAN. Rejestrację osób chętnych do udziału w debacie zaczniemy niebawem.

Debata jest poprzedzona ankietą dotyczącą opinii pracowników na temat sposobu funkcjonowania ich instytutów, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk wspierających rozwój doskonałości naukowej. Link do ankiety znajduje się poniżej. Gorąco zachęcamy wszystkich pracowników instytutów PAN do jej wypełnienia!

Mamy nadzieję, że wyniki ankiety oraz wnioski z dyskusji prowadzonych w czasie debaty pozwolą na opracowanie rekomendacji dotyczących praktyk, które warto wprowadzić w instytutach PAN, by usprawnić ich funkcjonowanie i zwiększyć ich naukową konkurencyjność.

Linki:

list do pracowników instytutów PAN

Link do ankiety

Kontakt z organizatorami ankiety (w tym w celu zgłoszenia chęci udziału w debacie)

Dr hab. Monika Kędra, zastępczyni Przewodniczącej AMU, została wybrana na nowego członka Global Young Academy (GYA, https://globalyoungacademy.net/). GYA istnieje od 2010 roku i tworzy sieć wybitnych młodych naukowców ze świata, wiodących w swoich dziedzinach naukowych, znajdujących się na wczesnym etapie samodzielnej kariery naukowej, tzn. 3-10 lat po doktoracie. GYA ma około 200 członków z ponad 70 państw świata i skupia swoją działalność na polityce naukowej, badaniach nad środowiskiem, polityce edukacyjnej i jej zasięgu.

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowana jest w Łodzi w dniach 21-23 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców nieklicznych i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną.
Podczas konferencji naukowcy przedstawią najciekawsze obecnie projekty z zakresu np. epigenetyki, nowotworów, chemii biologicznej, neuroscience, biologii rozwoju, bioinformatyki, biologii systemowej, biomodelowania itp., a klinicyści wskażą możliwości w jakie wykorzystują takie najnowsze osiągniecia badawcze w leczeniu swoich pacjentów. Zadaniem konferencji, poza prezentacją aktualnego stanu wiedzy i możliwości medycyny jest więc stworzenie warunków do networkingu pomiędzy naukowcami nieklinicznymi a klinicystami.

Strona konferencji: psn.pan.pl

Kontakt: Informacje dla pracy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe zapytania prosimy kierować do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Gabinet Prezesa PAN, Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland
tel. 22-182 61 14,, fax. 22-182 70 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Nicole Dołowy-Rybińska (członkini AMU z Instytutu Slawistyki PAN) wraz z dr Cordulą Ratajczak („Serbske Nowiny", Serbski institut/Sorbisches Institut, Bautzen/Budyšin, Niemcy) zostały laureatkami w konkursie organizowanym przez Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage. W ramach stypendium będą realizować badania pt. Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems.

Program SMiLE (Sustaining Minority Languages in Europe) przeznaczony jest dla zorientowanych na wspólnotę językową badań etnograficznych i socjolingwistycznych dotyczących działań rewitalizacyjnych europejskich języków mniejszościowych, a jego celem jest zdobycie wglądu w procesy i skuteczność rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w programach rewitalizacyjnych innych języków.

Przez półtora roku sześć zespołów będzie pracować równolegle nad wybranym przypadkiem wspólnoty językowej opierając się o długoletnie doświadczenia badawcze w danej wspólnocie, zaangażowanie na jej rzecz oraz określone w projekcie badania terenowe. Zespoły mają za zadanie odpowiedzieć na sformułowane przez zespół ekspertów pytania badawcze. W ramach projektu odbędą się kilkudniowe warsztaty, podczas których badacze wymienią się doświadczeniami, a także podzielą problemami i wynikami badań.

Lista nagrodzonych w ramach programu SMiLE zespołów badawczych:

  • Bernadette O'Rourke and Marcos López Pena – Galician, Semente Project
  • Manuela Pellegrino and Maria Olimpia Squillaci – Griko & Greko
  • Cassie Smith-Christmas and Orlaith Ruiséal – Irish
  • Nils Langer and Femmy Admiraal – North Frisian
  • James Costa and Sara Brennan – Occitan
  • Cordula Ratajczak and Nicole Dołowy-Rybińska – Sorbian

Więcej informacji na temat programu

Prof. Anna Brożek, członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego została uhonorowana Nagrodą Narodowego Centrum Nauki 2017 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Otrzymała ją za skonstruowanie oryginalnych teorii funkcji zdań pytających i rozkazujących, a także za uzupełnienie historii filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poprzedzone drobiazgowymi badaniami archiwalnymi.

Zgłaszając prof. Annę Brożek jako kandydatkę do Akademii Młodych Uczonych profesorowie Piotr Gutowski, Jacek Paśniczek, Tadeusz Szubka, Mieszko Tałasiewicz i Jan Woleński podkreślali, że jest ona jedną z najbardziej „utytułowanych” polskich młodych uczonych. Tytuł profesora nauk humanistycznych został jej nadany w roku 2015, gdy miała 35 lat na podstawie znaczącego dorobku w dziedzinie filozofii. W tym samym roku uzyskała doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie kompozycji i teorii muzyki. Posiada też bogaty dorobek artystyczny jako pianistka.

Zakres kompetencji pani prof. Anny Brożek w dziedzinie filozofii obejmuje kilka obszarów: logiczną teorię pytań (m.in. sprecyzowała postulat dobrego postawienia pytania badawczego, dokonała analizy postulatu rozstrzygalności oraz zaproponowała nową systematyzację operacji poznawczych, łączącą ideę pytania kierującego rozumowanie z ideą traktowania pytań jako przesłanek lub wniosków w rozumowaniach), logiczną teorię imperatywów (m.in. zweryfikowała hipotezę, że imperatywy mają dwa zasadnicze sensy: preskryptywny i instruktywny), logiczną analizę terminologii muzycznej (sformułowała reguły optymalizacji terminologii muzycznej) i historię filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (dzięki skrupulatnym badaniom archiwalnym wypełniła lukę w wiedzy na temat wiedeńskiego okresu Kazimierza Twardowskiego, publikując książkę na ten temat po polsku i niemiecku).

Na bogaty dorobek publikacyjny prof. A. Bożek składa się, oprócz licznych artykułów, między innymi. 10 samodzielnie napisanych monografii książkowych oraz 3 we współautorstwie. Na wyróżnienie zasługują książki wydane w wydawnictwach międzynarodowych: Theory of questions. Erotetics through the prism of iłs philosophical background and practical background and practical applications (Amsterdam — New York 2011, Rodopi) i Kazimierz Twardowski. Die Wienehr Jahre (Vienna: Springer 2011) oraz książka po polsku, która była podstawą do uzyskania tytułu profesora: Teoria imperatywów i jej zastosowania. Kraków Copernicus Center Press 2012.

 
 

Ukazał się "Raport z działalności Akademii Młodych Uczonych PAN I kadencji (grudzień 2011– maj 2017)" pod redakcją dr hab. Konrada Osajdy, byłego Przewodniczącego AMU i Anny Bielec z Gabinetu Prezesa PAN. W raporcie ujęte zostały między innymi informacje o podejmowanych przez członków AMU inicjatywach, projektach i działaniach, ich udziale w wydarzeniach międzynarodowych oraz opracowanych dokumentach. Wydawnictwo obejmuje okres od wyborów pierwszych członków AMU w dniu 15 grudnia 2011 r. do końca kadencji członków wybranych pół roku później w wyborach uzupełniających skład Akademii.

Plik PDF