Skip to content

Anna M. Czarnecka

CzarneckaProf. dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka jest lekarzem i biologiem molekularnym – obecnie pracuje jako specjalista onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego oraz specjalista biotechnologii w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN; pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Narodowego Instytutu Onkologii. Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest też absolwentką studiów podyplomowych zarządzania innowacją w sektorze zdrowia (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowację (Szkoła Główna Handlowa), a także programu rozwoju zawodowego w zakresie zarządzania nauką i komercjalizacji na Uniwersytecie Stanforda w USA jako laureatka programu TOP 500 Innovators MNISzW i studiów podyplomowych z biostatyki (Collegium Medicum UJ).

Dr. Czarnecka gained her practice as an oncologist while training at the Department of Male Oncology of the Oncology Clinic of the Military Medical Institute in Warsaw, and as a molecular biologist leading the research teams of the Molecular Oncology Laboratory. She gained scientific experience from the period of studies at the Institute of Genetics and Biotechnology of the University of Warsaw, and from 2018 at the Department of Experimental Pharmacology of the Mossakowski Medical Research Institute of the Polish Academy of Sciences. She completed internships at the Department of Urology Emory School of Medicine (Atlanta, USA), Dipartimento di Medicina Sperimentale Universite degli Studi di Palermo (Palermo, Italy) Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Paracelsus Medizinische Privatuniversität (Research, Austria) and Gene Function Center of the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Ibaraki, Japan). She obtained the title of doctor of medical sciences in the field of medicine in 2010 at the Oncology Center - Institute of Maria Skłodowskiej - Curie in Warsaw on the basis of the doctoral dissertation conducted as part of the Molecular Medicine Study entitled: "Mitochondrial disorders in the cancer process", and in 2018 she obtained the title of habilitated doctor in the field of oncology at the Medical Faculty of the Medical University of Gdańsk on the basis of a series of publications entitled: "Clinical and molecular markers of the efficacy of treatment of renal cell carcinoma with tyrosine kinase inhibitors". Winner of many awards, including scholarships from the Goldman Sachs Foundation, Kościuszkowska and Fulbright, as well as the Mentoring and START Programs of the Foundation for Polish Science, the L'Oreal Scholarship for Women and Science, and finally "Kryształka Zwierciadła" for scientific achievements and approach to the patient.

Currently, Dr. Czarnecka's research focuses on drug resistance and the search for new clinical and molecular predictive and prognostic markers for melanoma and sarcomas.