Skocz do treści

Anna M. Czarnecka

CzarneckaProf. dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka jest lekarzem i biologiem molekularnym – obecnie pracuje jako specjalista onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego oraz specjalista biotechnologii w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN; pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Narodowego Instytutu Onkologii. Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest też absolwentką studiów podyplomowych zarządzania innowacją w sektorze zdrowia (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowację (Szkoła Główna Handlowa), a także programu rozwoju zawodowego w zakresie zarządzania nauką i komercjalizacji na Uniwersytecie Stanforda w USA jako laureatka programu TOP 500 Innovators MNISzW i studiów podyplomowych z biostatyki (Collegium Medicum UJ).

Dr Czarnecka praktykę jako onkolog zdobyła wcześniej szkoląc się w Oddziale Onkologii Męskiej Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a jako biolog molekularny kierując zespołami badawczymi Laboratorium Onkologii Molekularnej. Doświadczenia naukowe zdobywała od okresu studiów w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2018 roku w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Staże zagraniczne odbyła w Department of Urology Emory School of Medicine (Atlanta, USA), Dipartimento di Medicina Sperimentale Universite degli Studi di Palermo (Palermo, Włochy) Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Paracelsus Medizinische Privatuniversität (Salzburg, Austria) oraz Gene Function Research Center National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Ibaraki, Japonia). Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyna uzyskała w 2010 roku w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej wykonanej w ramach Studium Medycyny Molekularnej pt.: „Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia”, a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie onkologia uzyskała w 2018 roku na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie cyklu publikacji pt.: „Kliniczne i molekularne markery skuteczności leczenia raka nerkowokomórkowego inhibitorami kinaz tyrozynowych”. Laureatka wielu nagród min. stypendium fundacji Goldman Sachs, Kościuszkowskiej i Fulbrighta, a także Programów Mentoring i START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium naukowego L’Oreal dla Kobiet i Nauki i w końcu „Kryształka Zwierciadła” za dokonania naukowe oraz za podejście do pacjenta.

Obecnie badania dr Czarneckiej koncentrują się na zagadnieniu lekooporności oraz poszukiwaniu nowych klinicznych i molekularnych markerów predykcyjnych i prognostycznych dla czerniaka i mięsaków.