Skip to content

Karol Palka

Dr hab. Karol Andrzej Palka, profesor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN w kadencji XI.2019 – XII.2021. Na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień magistra (2004) i doktora nauk matematycznych (2009) a na Wydziale Fizyki UW stopień magistra fizyki (2010). Pracował na stażu na McGill University, Université du Québec à Montréal oraz na Concordia University w Kanadzie.

Specjalizuje się w geometrii algebraicznej. Jego badania koncentrują się na teorii otwartych rozmaitości zespolonych, ich osobliwościach, brzegach w nieskończoności, zanurzeniach i symetriach. Metody stworzone przez dra Palkę i jego współpracowników doprowadziły do znalezienia kontrprzykładów na uogólnioną Hipotezę Jakobianową oraz do rozwiązania ważnych hipotez dotyczących geometrii płaszczyzny zespolonej (hipoteza Coolidge’a-Nagaty ~1960, hipoteza Zaidenberga 1994). Interesuje się związkami algebry i geometrii oraz geometrycznymi ideami kwantowych teorii pola. 

Dr hab. Palka is a beneficiary of the programs of the Foundation for Polish Science (Homing Plus), the National Science Centre (Sonata, Sonata Bis) and the Ministry of Science and Higher Education (scholarship for outstanding young scientists, Iuventus Plus). Since 2016, he is a member of the Polish Young Academy of the Polish Academy of Sciences, the Committee of Mathematics of the Polish Academy of Sciences and the Committee of Physics of the Polish Academy of Sciences.

W 2017 roku dr Palka został uhonorowany przez Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN Nagrodą Naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki „Za uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty”. Wypromował jednego doktora i trzech magistrów.

More information: https://www.impan.pl/~palka/.