Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Uchwały Zebrania Ogólnego AMU i decyzje Przewodniczącego AMU
Uchwały Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych(w opracowaniu) Decyzje Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych (archiwum w opracowaniu) Decyzja nr 1/2018 Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie…
Debata “Młodzi w nauce”
Młodzi w nauce Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce Termin: 16 marca 2016 r., godz. 11:00 Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter