Skocz do treści

AMU proponuje usprawnienia procedury habilitacyjnej

Akademia Młodych Uczonych przygotowała rekomendacje w sprawie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wdrożenie propozycji nie wymaga zmiany prawa i mieści się w kompetencjach Rady Doskonałości Naukowej.

W opinii AMU należy m.in.:

  • zwiększyć jawność i jakość procesu recenzyjnego,
  • skrócić procedurę,
  • wyjaśnić wątpliwości dot. przedmiotu oceny dorobku.
Opinia_Habilitacja_21-1

Plik PDF do pobrania

AMU przeanalizowała również dane z systemu RADON dot. postępowań w latach 2020-2021. Opracowanie można znaleźć pod adresem: link.