Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Ekspertyza mobilności polskich naukowców
  Zapraszamy do lektury ekspertyzy poświęconej mobilności polskich naukowców przygotowanej przez Zespół ds. Mobilności Polskich Naukowców Akademii Młodych Uczonych PAN we współpracy z Inicjatywą Nauka – Ludzka Rzecz. Redaktorami opracowania…
Latające Kawiarenki Naukowe AMU
„Latające kawiarenki naukowe” to cykl spotkań naukowców z publicznością, podczas których gospodarze w sposób przystępny opowiadają o swoich zainteresowaniach naukowych, zastosowaniu wyników prowadzonych badań oraz przyczynach podjęcia właśnie takich tematów…
Dla mediów
Członkowie Akademii Młodych Uczonych udzielają wypowiedzi do mediów zgodnie z reprezentowanymi dziedzinami nauki – kontakt można nawiązać poprzez Annę Bielec, Gabinet Prezesa PAN (22 182-61-14, anna.bielec@pan.pl)   Eksperci AMU: Anna…
Uchwały Zebrania Ogólnego AMU i decyzje Przewodniczącego AMU
Uchwały Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych(w opracowaniu) Decyzje Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych (archiwum w opracowaniu) Decyzja nr 1/2018 Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X