Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Akademia Metodologiczna 2023
Akademia Młodych Uczonych PAN objęła swoim patronatem Akademię Metodologiczną, wydarzenie, organizowane w dniach 30-31 marca 2023 r. przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Celem Akademii Metodologicznej jest zwrócenie uwagi…
Tytuł Srebrnego Inżyniera dla prof. Andrzeja Katunina
3 marca, w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera, Prof. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej, członek AMU, zdobył tytuł Srebrnego Inżyniera w plebiscycie Przeglądu Technicznego w kategorii Innowacje. Uroczystość, organizowana przez…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X