Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Science: Polish Perspectives Meet Up Brussels 2023
Akademia Młodych Uczonych PAN objęła swoim patronatem konferencję pn. “Science: Polish Perspectives Meet Up Brussels 2023”, organizowaną w dniach 9-10 marca 2023 r. w Brukseli przez Polonium Foundation. PP Meetup…
Konferencja “Doskonałość Naukowa Nie Ma Płci”
Akademia Młodych Uczonych PAN we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biurem Promocji Nauki “PolSCA” Polskiej…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X