Skocz do treści

Adam Nowak

 

Dr hab. inż. Adam Nowak (ur. 1976), matematyk, absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2010 profesor Instytutu Matematycznego PAN. Obecnie kierownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Matematycznego PAN, a także członek Komitetu Matematyki PAN i Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN.

Działalność naukowa dra Adama Nowaka skupia się wokół nowoczesnych zagadnień analizy rzeczywistej i dziedzin pokrewnych. Jest autorem wielu oryginalnych prac z zakresu analizy harmonicznej, rozwinięć ortogonalnych, teorii operatorów, całek singularnych, funkcji specjalnych i teorii potencjału, publikowanych w prestiżowych międzynarodowych periodykach matematycznych.

Doświadczenie naukowe zdobywał na renomowanych uniwersytetach europejskich, m.in. w Szwecji, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Obecnie kieruje projektem naukowym finansowanym w ramach grantu NCN Opus. Pod jego kierunkiem powstały 2 rozprawy doktorskie.