Skocz do treści

AMU apeluje do Prezydenta RP

Akademia Młodych Uczonych zaapelowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wycofanie z parlamentu projektu Ustawy o Akademii Kopernikańskiej i stworzenie w jej miejsce funduszu stypendialnego dla uczonych chroniących się w Polsce przed wojną w Ukrainie.

Zdaniem AMU powoływanie do życia Akademii Kopernikańskiej nie znajduje obecnie żadnego uzasadnienia, a środki przeznaczone na stworzenie Akademii można z dużo większą korzyścią spożytkować na długofalowe wsparcie pracowników naukowych. Akademia Młodych Uczonych zwraca się do Prezydenta RP z apelem o utworzenie funduszu stypendialnego, w ramach którego przyznawano by stypendia na pobyt ukraińskich uczonych i studentów studiów doktoranckich w jednostkach badawczych i szkołach wyższych w Polsce. Nad sprawnym rozdziałem środków czuwałaby komisja pod patronatem Prezydenta RP, w skład której weszliby przedstawiciele władz państwowych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

W przekonaniu AMU PAN stworzenie funduszu będzie godną formą uczczenia 550-lecia urodzin i upamiętnienia 480-lecia śmierci Mikołaja Kopernika, a także przysłuży się budowaniu solidarności środowiska akademickiego w Polsce.

Poparcie dla apelu AMU można wyrazić pod adresem: https://amu.pan.pl/poparcie-dla-apelu-amu-do-prezydenta-rp-ws-akademii-kopernikanskiej/ i za pomocą formularza na stronie: https://forms.gle/ZuXUc3tFVr87dXT28

Z opinii

… środki zaplanowane na stworzenie tej instytucji, można z dużo większym pożytkiem przeznaczyć na długofalowe wsparcie badaczek i badaczy oraz studentek i studentów zmuszonych opuścić swój kraj na skutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę …

APEL AMU PAN ws. Akademii Kopernikańskiej

sfinansowanie 1 500 trzymiesięcznych stypendiów w wysokości 5 000 zł / miesiąc (…) przyczyni się do popularyzacji spuścizny wielkiego Astronoma i utrwali sławę polskiej nauki bardziej niż (…) indywidualne nagrody w wysokości 500 000 złotych

APEL AMU PAN ws. Akademii Kopernikańskiej

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o powołanie w miejsce Akademii Kopernikańskiej interdyscyplinarnej i międzysektorowej komisji, która przyznawać będzie uczonym i studentom uciekającym przed wojną stypendia na pobyt w polskich jednostkach naukowych i szkołach wyższych.

APEL AMU PAN ws. Akademii Kopernikańskiej

Tekst apelu

Materiały dla mediów

Apel: pobierz plik PDF

Apel: pliki PNG (Twitter, Facebook)

Cytaty z opinii: pliki PNG (Twitter, Facebook)