Skocz do treści

AMU negatywnie ocenia ingerencje w zasady ewaluacji

Akademia Młodych Uczonych przesłała do Ministerstwa Edukacji i Nauki uwagi ws. projektu zmieniającego zasady ewaluacji jakości działalności naukowej.

Akademia Młodych Uczonych zdecydowanie negatywnie ocenia ingerencje w zasady ewaluacji jednostek naukowych dokonywane na niecały rok przed terminem jej przeprowadzenia. Sprzeciwiamy się zwłaszcza zmniejszeniu roli w procesie oceny Komisji Ewaluacji Nauki na rzecz arbitralnej decyzji ministra.

Z opinii

Tekst stanowiska: plik PDF

Opinia-ewaluacja