Skocz do treści

AMU negatywnie ocenia projekt Akademii Kopernikańskiej

Akademia Młodych Uczonych apeluje o zaniechanie dalszych prac nad projektem Ustawy o Akademii Kopernikańskiej, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W naszej opinii proponowane rozwiązania szkodzą polskiej nauce, osłabiają sprawnie działające instytucje i uderzają w środowisko badaczy i badaczek w trudnych dla naszej społeczności chwilach. Wbrew deklaracjom instytucja, której powołaniu sprzeciwia się znakomita większość polskich uczonych, godzi w wizerunek swojego wybitnego patrona. Podtrzymujemy naszą krytyczną ocenę pomysłu powołania Akademii Kopernikańskiej, wyrażoną w stanowisku z 21 kwietnia 2021 r.

… środki, które w projekcie przeznacza się na tworzenie organów o charakterze przede wszystkim ceremonialnym, można z dużo większą korzyścią spożytkować na długofalowe wsparcie badaczek i badaczy oraz studentek i studentów zmuszonych opuścić swój kraj na skutek wojny w Ukrainie.

Projekt, który w zamierzeniu służyć miał uczczeniu wielkiego uczonego, jest w istocie ciosem wymierzonym w polską wspólnotę naukową. Trudno bowiem oczekiwać, by środowisko zjednoczyło się wokół przedsięwzięcia, które nie podlegało na żadnym etapie konsultacjom z jego przedstawicielami.

Nie sposób zrozumieć, dlaczego ten kontrowersyjny i dzielący projekt, którego istnienia jeszcze niedawno zaprzeczano, kierowany jest pod obrady Sejmu właśnie teraz, gdy świat nauki połączył siły, aby wspomóc koleżanki i kolegów z Ukrainy. Na przestrzeni przynajmniej ostatnich trzydziestu lat nigdy bardziej nie potrzebowaliśmy solidarności i jedności.