Skocz do treści

AMU proponuje zmiany dotyczące zasad i warunków zatrudnienia doktorantów

Akademia Młodych Uczonych PAN proponuje niezbędne zmiany dotyczące zasad i warunków zatrudnienia doktorantów, zwłaszcza wysokości i zasad ich wynagradzania.

Ze stanowiska

Obecny zakaz zatrudniania na uczelni przed oceną śródokresową jest w sprzeczności z brakiem zakazu zatrudniania poza nią – prowadzi to do naturalnej ucieczki najlepszych i najbardziej ambitnych doktorantów.

Stanowisko AMU PAN ws. sytuacji doktorantów

Należy rozważyć wprowadzenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości stypendium doktoranckiego o 2,45%.

Stanowisko AMU PAN ws. sytuacji doktorantów

Tekst stanowiska