Skocz do treści

Andrzej Dziembowski

Andrzej Dziembowski (ur. 23.12.1974) – biolog molekularny, biochemik, genetyk; prof. nadzwyczajny w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2002-2006 pracował w Instytucie Genetyki Molekularnej CNRS we Francji. Jest kierownikiem grupy badawczej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Angażuje się również w prowadzenie zajęć i opiekę nad studentami na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Dziembowski zajmuje się analizą metabolizmu RNA w organizmach eukariotycznych. Jest współautorem najważniejszych prac dotyczących mechanizmu działania głównej eukariotycznej rybonukleazy, kompleksu egzosomu. Prowadził również analizy kompleksów białkowych uczestniczących w składaniu pre-mRNA i biogenezie mRNA. Niedawno badania prowadzone w jego grupie pozwoliły na odkrycie enzymu odpowiedzialnego za modyfikację końca U6 snRNA. Mutacje w tym enzymie powodują chorobę genetyczną, poikilodermę z neutropenią. Ostatnio grupa kierowana przez prof. Dziembowskigo zaangażowała się również w badania metagenomicze.

Prof. Dziembowski publikował artykuły naukowe w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z biologii molekularnej. Między innymi: Nature, Nature Structural and Molecular Biology, Genes and Development, Molecular Cell, EMBO Journal czy EMBO Reports. Jest on również współautorem wielu artykułów przeglądowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych i rozdziałów w książkach specjalistycznych. Otrzymał wiele nagród i prestiżowych grantów: Nagrody Premiera za rozprawy doktorską i habilitacyjną, Stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców, nagrodę Parnasa dla najlepszej polskiej pracy z dziadziny biochemii, EMBO installation grant, grant NCN Maestro, granty Szóstego i Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Był stypendystą Fundacji na Rzecz nauki polskiej (Start, Kolumb, Team).