Skocz do treści

Artur Wiktor

Jest pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji. W 2016 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, którą realizował pod kierunkiem prof. Doroty Witrowa-Rajchert. W 2020 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego. Artur Wiktor jest specjalistą z zakresu inżynierii żywności a jego badania koncentrują się na wykorzystaniu zrównoważonych, nietermicznych metod produkcji i utrwalania żywności. Do najważniejszych obszarów jego zainteresowań naukowych należy zaliczyć pulsacyjne pole elektryczne (ang. pulsed electric field, PEF) i możliwości wykorzystania tej techniki w przemyśle spożywczym w celu obniżenia energochłonności i poprawieniu jakości żywności. Ważną częścią jego działalności zawodowej jest także opracowywanie nowych produktów spożywczych.

Artur Wiktor jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, przede wszystkim w czasopismach z listy JCR. Kierował lub realizował projekty badawcze finansowane w ramach programów Horyzont 2020, ERA-NET Susfood, Lider, Biostrateg, Iuventus Plus, Preludium. Na jego doświadczenie międzynarodowe składają się m.in.  staż w TU Berlin w Niemczech czy pobyt jako Visiting Professor w UBC w Vancouver w Kanadzie dzięki prestiżowemu stypendium Fundacji Dekabana.

Z dorobkiem naukowym Artura Wiktora można zapoznać się m.in. jego profilu ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4058-6010