Skocz do treści

Borys Wróbel

Borys Wróbel (ur. 1976) – biolog molekularny, genetyk, biolog teoretyczny. Zajmuje się analizą dużych zbiorów sekwencji, w tym uzyskanych z wykorzystaniem metod wysokoprzepustowych, oraz modelowaniem ko-ewolucji rozwoju wielokomórkowego i zdolności kognitywnych. Jego zainteresowania związane są z jednej strony z badaniami bioróżnorodności w środowisku morskim oraz tworzeniem oprogramowania służącego do analizy skupień i do analizy drzew filogenetycznych, z drugiej z badaniami właściwości obliczeniowych sztucznych sieci regulacji genowych i innych biologicznie inspirowanych modeli obliczeń z wykorzystaniem autorskich platform oprogramowania w oparciu o paradygmat sztucznego życia, systemów wieloprocesorowych dużej mocy oraz sprzętu neuromorficznego.

Ukończył studia magisterskie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i (wówczas) Akademii Medycznej w Gdańsku (1996), a następnie uzyskał doktorat i habilitację w zakresie nauk biologicznych (1998, 2008) na Uniwersytecie Gdańskim, w obu przypadkach uzyskując nagrody Prezesa Rady Ministrów. Był dwukrotnie stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006, 2007). Jest kierownikiem Pracowni Modelowania Systemów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz Laboratorium Systemów Ewolucyjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był lub jest też promotorem w przewodach doktorskich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowe doświadczenie w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biologii ewolucyjnej oraz informatyki (w tym bio- i neuroinformatyki) uzyskał w amerykańskim Narodowym Instytucie Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka, w Instytucie Salka (jako stypendysta Fulbrighta), na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (jako stypendysta FEBS i EMBO), w Instytucie Biologii Ewolucyjnej i Bioróżnorodności Uniwersytetu w Walencji (jako stypendysta programu Marie Curie), w Instytucie Systemów Złożonych Paryż Île-de-France, a także w Instytucie Neuroinformatyki Uniwersytetu i Federalnej Politechniki w Zurychu.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Sopockiego Towarzystwa Naukowego, International Society for Artificial Life, ACM Special group for Genetic and Evolutionary Computation, a także Intelligent Systems Applications Technical Committee of the IEEE Computational Intelligence Society.