Skocz do treści

Debata AMU „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

Prezentacja wyników ankiety AMU podczas otwartej częsci debaty

20 kwietnia 2018 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się debata „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”, organizowana przez Akademię Młodych Uczonych. Debata była częścią szerszych konsultacji dotyczących przygotowywanych projektów reformy PAN, jakie AMU PAN prowadzi wśród pracowników instytutów PAN. Pierwszym etapem tych prac była internetowa ankieta, której celem było poznanie opinii pracowników na temat warunków pracy naukowej w instytutach. Drugim – była Debata, trzecim zaś staną się rekomendacje wynikające z zebranego materiału, które zostaną przekazane przez Akademię Młodych Uczonych zespołom pracującym nad projektem reformy PAN.

Debata składała się z trzech części. Do dwóch pierwszych części AMU PAN zaprosiło młodych (do 12 lat po doktoracie) pracowników naukowych instytutów PAN. Udział w nich wzięło ponad 40 osób reprezentujących wszystkie Wydziały PAN. Na początku spotkania przedstawione zostały wyniki ankiety, które były na bieżąco dyskutowane. Wyłonione też zostały zagadnienia, nad którymi w kolejnej części młodzi badacze dyskutowali w czterech grupach. Wyniki dyskusji zaprezentowane następnie pozostałym uczestnikom spotkania. Na ich podstawie przedstawiciele AMU PAN przygotują rekomendacje.
Trzecia część debaty miała charakter otwarty. Debatę prowadził dr hab. Karol Palka, członek AMU z Instytutu Matematycznego PAN. Gości przywitała dr Anna Ajduk, Przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych oraz prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Zaproszenie AMU PAN do udziału i odpowiedzi na opracowane przez członków AMU pytania przyjęli reprezentanci trzech zespołów przygotowujących projekty reformy PAN. W imieniu Porozumienia Instytutów Naukowych PAN (oraz autorów koncepcji powiązań horyzontalnych instytutów PAN z uczelniami) udział w debacie wziął dr hab. Lech Mankiewicz. Autorów koncepcji utworzenia Uniwersytetu PAN reprezentował prof. Paweł Rowiński. W imieniu zespołu PAN BETA (Projekt modernizacji Polskiej Akademii Nauk) odpowiadał prof. Maciej Żylicz. Dyskutanci poruszali kwestie związane z możliwością rekomendacji wprowadzenia progów minimalnego wynagrodzenia dla pracowników PAN w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, zastanawiano się także nad tym, co zrobić, żeby w instytutach PAN pracowali możliwie najlepsi naukowcy oraz nad konsekwencjami dla słabych instytutów oraz reprezentacją młodych w planowanych pracach nad reformą.
Za przygotowanie merytoryczne i prowadzenie debaty odpowiedzialni byli członkowie AMU, będący jednocześnie pracownikami instytutów Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Justyna Cybulska (Instytut Agrofizyki PAN), dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Zastępca Przewodniczącej AMU, Instytut Slawistyki PAN), dr hab. Monika Kędra (Zastępca Przewodniczącej AMU, Instytut Oceanologii PAN), dr Piotr Kuświk (Instytut Fizyki Molekularnej PAN) i dr hab. Karol Palka (Instytut Matematyczny PAN).

dr hab. Karol Palka podczas części otwartej debaty

prof. Lech Mankiewicz, prof. Paweł Rowiński, prof. Maciej Żylicz podczas otwartej częsci debaty