Skocz do treści

Debata “Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”

Spośród 15 członków Akademii Młodych Uczonych pięcioro jest pracownikami instytutów Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Justyna Cybulska, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Zastępca Przewodniczącej AMU), dr hab. Monika Kędra (Zastępca Przewodniczącej AMU), dr Piotr Kuświk i dr hab. Karol Palka. Nawiązując w wewnętrznych rozmowach do toczącej się w Polskiej Akademii Nauk i szerzej w środowisku naukowym dyskusji na temat kierunków reformy PAN, zauważyli oni, że pomiędzy instytutami Akademii występują duże różnice odnośnie metod kształtowania polityki naukowej i dążenia do doskonałości naukowej.

Dlatego też podjęli się organizacji debaty z udziałem młodych pracowników naukowych instytutów PAN. Debata odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Instytutu Matematycznego PAN. Rejestrację osób chętnych do udziału w debacie zaczniemy niebawem.

Debata jest poprzedzona ankietą dotyczącą opinii pracowników na temat sposobu funkcjonowania ich instytutów, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk wspierających rozwój doskonałości naukowej. Link do ankiety znajduje się poniżej. Gorąco zachęcamy wszystkich pracowników instytutów PAN do jej wypełnienia!

Mamy nadzieję, że wyniki ankiety oraz wnioski z dyskusji prowadzonych w czasie debaty pozwolą na opracowanie rekomendacji dotyczących praktyk, które warto wprowadzić w instytutach PAN, by usprawnić ich funkcjonowanie i zwiększyć ich naukową konkurencyjność.

Linki:

list do pracowników instytutów PAN

Link do ankiety

Kontakt z organizatorami ankiety (w tym w celu zgłoszenia chęci udziału w debacie)