Skip to content

Akademia Młodych Uczonych wybrała Przewodniczącego i Zastępców w kolejnej kadencji

  • News

Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych na posiedzeniu w dniu 8 października 2021 r. wybrało na
Przewodniczącego AMU dr. Jacka Ł. Kolanowskiego. Na jego zastępców wybrano dr hab. inż. Martę Gmurek oraz dr. hab. Jana Poleszczuka. Kadencja nowo powołanych władz AMU rozpocznie się 15 grudnia 2021 r. i potrwa do 30 czerwca 2024 r.