Skocz do treści

Jacek Kolanowski

Dr hab. Jacek Łukasz Kolanowski – specjalista w zakresie chemii biologicznej / biologii chemicznej, kierownik Zakładu Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauko w Poznaniu. Tytuł licencjata (2007) i magistra (2009) uzyskał symultanicznie w dziedzinie biotechnologii i chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a stopień doktora na Ecole Normale Superieure de Lyon we Francji (2013). Następnie w latach 2014-2017 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Sydney, Australia.

Jego interdyscyplinarne zainteresowania badawcze z zakresu chemii i biologii obejmują w szczególności projektowanie, syntezę, walidację i wykorzystanie niskocząsteczkowych związków chemicznych do wizualizacji i kontrolowania parametrów biochemicznych w modelach biologicznych. Te narzędzia znajdują zastosowanie zarówno w badaniach podstawowych w celu zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych jak i aplikacyjnych do poszukiwania nowych biomarkerów chorobowych i biologicznie aktywnych związków chemicznych, także w kontekście medycyny precyzyjnej.

Dr Kolanowski obecnie kieruje 3 grantami badawczymi (Sonata oraz Opus – NCN, a także Homing – FNP). Jest też członkiem pan-Europejskiego konsorcjum EU-Openscreen i jednym z ko-liderów międzynarodowego grantu EU-OS-DRIVE (33 partnerów z całej Europy) przyznanego przez Komisję Europejską (program INFRADEV). Prowadzi aktywną działalność na rzecz współpracy międzynarodowej (m.in. partnerzy badawczy na 5 kontynentach, zaproszone seminaria w Australii, Europie i Azji, włączając w to np. Nepal i Kazachstan) oraz popularyzacji nauki (m.in. wykłady popularno-naukowe, lekcje/warsztaty w szkołach w Polsce i Australii). Od lipca 2019 roku jest też członkiem Akademii Młodych Uczonych. Od grudnia 2020 roku prezydentem Young Academies Science Advice Structure (YASAS) – organizacji młodych akademii do spraw doradztwa naukowego, w celu dołączenia do projektu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) będącego częścią mechanizmu doradztwa naukowego (SAM) Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na http://jacek-kolanowski.com