Marta Gmurek

Dr hab. inż. Marta Gmurek jest pracownikiem Katedry Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2014r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Dr Gmurek aktywnie uczestniczy w badaniach na temat degradacji związków ksenobiotyków (min. substancji endokrynnych czy farmaceutyków) metodami wykorzystującymi reaktywne formy tlenu – metody zaawansowanego utleniania i proces fotosensybilizacji.
Dr hab. inż. Marta Gmurek brała udział wielu projektach badawczych finansowanych przez NCN oraz przez NCBiR. Była kierownikiem projektu Small Grant Scheme w ramach Norway Grants. Dr Gmurek realizuje prace badawcze oparte na współpracy z Charles University w Pradze (Czechy), Univeristy of Coimbra (Portugalia) oraz Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy). W okresie po uzyskaniu stopnia doktora odbyła kilka staży zagranicznych w Niemczech w ramach prestiżowego stypendium DAAD oraz staż w Portugalii w ramach projektu „Mobilność Plus” (MNiSW). Dr Gmurek była wielokrotnie nagradzana m.in. dwukrotnie przez FNP (Stypendium Start), dwukrotnie przez Stowarzyszenie Societas Humboldtiana Polonorum, MNiSW (Stypendium Dla Wybitnych Młodych Naukowców) czy PAN Oddział w Łodzi i Konferencję Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
Dr hab inż. Marta Gmurek otrzymała również prestiżowe stypendium badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta dla młodych naukowców (Humboldt Research Fellowship For Postdoctoral Researchers).