Skocz do treści

INP PAN i AMU interdyscyplinarnie o uzasadnianiu wyroków sądowych

Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie w dniach 6-9 lipca br. gościł uczestników szkoły letniej „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych PAN i Akademia Młodych Uczonych PAN.

Podczas uroczystej inauguracji prof. Edward Nęcka w swoim wystąpieniu powiedział: „Z ogromną satysfakcją biorę udział w otwarciu tego przedsięwzięcia, ponieważ bardzo mi się podoba ta inicjatywa. To jest inicjatywa dwóch instytucji: Instytutu Nauk Prawnych PAN i Akademii Młodych Uczonych. Obie te instytucje mam zaszczyt otaczać opieką z ramienia władz Akademii. Instytut Nauk Prawnych PAN to jednostka o ustalonej renomie, o dużych osiągnięciach, jest to jeden z filarów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, natomiast Akademia Młodych Uczonych to jest stosunkowo młode ciało, właśnie mija pierwsza kadencja funkcjonowania Akademii (…) Odnoszę wrażenie, że 35 członków AMU robi więcej niż 350 członków Polskiej Akademii Nauk. Nie chcę nikogo uważać, ale chcę odkreślić duży dynamizm działania tej grupy młodych ludzi, którzy bardzo sprawnie działają”.


Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie w dniach 6-9 lipca br. gościł uczestników szkoły letniej „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”, której organizatorami byli Instytut Nauk Prawnych PAN i Akademia Młodych Uczonych PAN. Podczas uroczystej inauguracji prof. Edward Nęcka w swoim wystąpieniu powiedział: „Z ogromną satysfakcją biorę udział w otwarciu tego przedsięwzięcia, ponieważ bardzo mi się podoba ta inicjatywa. To jest inicjatywa dwóch instytucji: Instytutu Nauk Prawnych PAN i Akademii Młodych Uczonych. Obie te instytucje mam zaszczyt otaczać opieką z ramienia władz Akademii. Instytut Nauk Prawnych PAN to jednostka o ustalonej renomie, o dużych osiągnięciach, jest to jeden z filarów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, natomiast Akademia Młodych Uczonych to jest stosunkowo młode ciało, właśnie mija pierwsza kadencja funkcjonowania Akademii (…) Odnoszę wrażenie, że 35 członków AMU robi więcej niż 350 członków Polskiej Akademii Nauk. Nie chcę nikogo uważać, ale chcę odkreślić duży dynamizm działania tej grupy młodych ludzi, którzy bardzo sprawnie działają”.


Komitetowi Naukowemu szkoły przewodniczyła prof. Ewa Łętowska, która na zakończenie spotkania wygłosiła wykład podsumowujący pt.: „O legitymizacji władzy sądowniczej poprzez uzasadnianie orzeczeń”. Wśród organizatorów szkoły znaleźli się także członkowie Akademii Młodych Uczonych: dr hab. Konrad Osajda, który poprowadził konwersatorium pt.: „Uzasadnienie jako źródło prawa”, dr hab. Rafał Urbaniak, który przygotował warsztaty pt.: „Probabilistyczne aspekty oceny dowodów sądowych” oraz dr hab. Adrian Gleń.