Skocz do treści

Inspirujące spotkanie nauki i biznesu

  • Debaty

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?” Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART” prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?” Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART” prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

W drugim dniu konferencji oficjalnego otwarcia obrad dokonali Przewodnicząca Komitetu Programowego PSN dr Anna Ajduk i Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych prof. Jakub Fichna. Dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypomniał, że jednym z priorytetów rządu jest rozwój innowacji i wyraził nadzieję, że deklaracja ta zostanie przekuta w konkretne działania. „Rząd jest w stanie pomóc, rząd nie jest w stanie zrobić – przekonywał minister P. Dardziński. – Bo rząd nie jest po to by zastępować oddolną, samodzielną i kompetentną inicjatywę. We współpracy, żeby ten priotytet osiągnąć, konieczne jest „sieciowanie” i to, że państwo już drugi raz się „sieciują”, a do tego jeszcze dedykują to sieciowanie nauce, współpracy nauki z biznesem, to jest to za co możemy jeszcze raz podziękować.”
Sesje wykładowe PSN przeplatane panelami dyskusyjnymi dotyczyły nie tylko nowoczesnych technologii, lecz także innowacji społecznych. W swojej wypowiedzi przed panelem poświęconym właśnie temu zagadnieniu, reprezentujący Polską Akademię Nauk prof. Edward Nęcka (Wiceprezes PAN) zapowiedział, że „będziemy rozmawiać, w jaki sposób innowacje społeczne mogą być realizowane, w jaki sposób nauki społeczne i humanistyczne mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności w kraju. Mam nadzieję, że wykują się tu pomysły – pomysły, które pozwolą rozegrać dobry mecz”.
Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszenie przyjęli między innymi: dr Tomasz Perkowski, Wiceprezes Zarządu FNP, p. Monika Groszkowska, zastępca dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBiR, p. Sarai Kemp, Wiceprezes Trendlines Agtech (Izrael) oraz dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. Wykłady plenarne wygłosili: Jakub (Kuba) Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (“Innowacje społeczne – dla ludzi, z ludźmi i przez ludzi. Do czego zdolny jest tłum?”), prof. Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN („Ciekawość, buta, pokora i mnóstwo pracy – od pomysłu do najszybszego urządzenia do diagnostyki molekularnej na świecie”), Michał Lach z Startup Hub Poland („Jak odnieść sukces rynkowy gdy mam tylko pomysł? – case study K2, Audioteka i LangMedia”) oraz dr Katarzyna Rogiewicz z Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris („Budowanie współpracy między Nauką a Biznesem – czy jeszcze coś można powiedzieć?”).
Uczestnicy konferencji dużo czasu poświęcili dyskusji nad konsekwencjami zmian społecznych i postępującej informatyzacji społeczeństwa. Rewolucja informacyjna, którą wg. panelistów obecnie przezywamy, niesie ze sobą szereg zagrożeń, np. problemy z wyłowieniem z nadmiaru otaczających nas informacji tych ważnych i prawdziwych, czy z zachowaniem prywatności w silnie zinformatyzowanym społeczeństwie.
Uczestnicy konferencji poszukiwali również recept na stworzenie lepszego klimatu dla innowacji. Wśród przeszkód dla jego powstania wskazali brak zaufania zarówno między naukowcami a biznesem, jak i między społeczeństwem a instytucjami rządowymi. Także lęk przed podejmowaniem ryzyka przez uczelnie i inne instytucje naukowe, ale i przedsiębiorstwa, wymieniany był jako bariera, którą trzeba pokonać. Wielokrotnie odnoszono się do pozytywnych skutków mobilności i przenoszenia pozytywnych wzorców z zagranicy do Polski.
Pojawiło się także szereg rad dla osób rozpoczynających pracę łączącą naukę i biznes, prelegenci chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Porad jak wystartować ze start-upem, jak łączyć komercjalizację ze strategią ochrony własności intelektualnej oraz dotyczących dobrej komunikacji między naukowcem a biznesmenem udzielano podczas warsztatów.
Podczas konferencji zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat programów finansujących badania naukowe i rozwojowe na stoiskach przygotowanych przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy programu Horyzont 2020 (Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu. Swoje stanowisko przygotowało także Biuro Doskonałości Naukowej PAN.
Konferencji towarzyszył także projekt organizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ „Strefa Łowców Głów” – inicjatywa skierowana do firm zainteresowanych rozwojem innowacyjności, poszukających wykwalifikowanych i zdolnych osób, chcących podjąć w nich pracę. Jej celem było umożliwienie firmom networkingu z potencjalnymi pracownikami – uczestnikami konferencji.
Podczas wieńczącego konferencję bankietu Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, p. Katarzyna Dorywała, wyraziła nadzieję, że nawiązane podczas konferencji kontakty zaowocują przyszłą współpracą i zaprosiła do powrotu do kampusu EIT+, tym razem by tę współpracę realizować.
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Business została zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, które wraz z Polską Akademią Nauk i Fundacją na rzecz Nauki Polskiej były partnerami strategicznymi wydarzenia.

Nagrania video konferencji

Biuro prasowe konferencji prowadzi p. Klaudia Piątek, rzecznik prasowy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ http://www.eitplus.pl/pressroom/kontakt/