Skocz do treści

Izabela Szczerbal

Dr hab. Izabela Szczerbal (ur. 1977) z wykształcenia jest biotechnologiem. Od początku swojej kariery naukowej związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2005r. a stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w 2012r. Pracuje w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania naukowe dotyczą genetyki, genomiki i cytogenetyki. Obecnie zajmuje się mechanizmami epigenetycznymi wpływającymi na ekspresję genów zaangażowanych w adipogenezę i gospodarkę lipidową ssaków. Jest autorką kilkudziesięciu prac opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Odbyła kilka długoterminowych zagranicznych staży podoktorskich, m.in. na Uniwersytecie Brunel w Londynie (2007-2008) i Uniwersytecie w Oksfordzie (2010 i 2012). Za swoje osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana. Jest m.in. stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla młodych uczonych (program START, 2004 i 2005), Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN – Pro Scientia et Vita (2007), otrzymała również Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2009-2012) oraz stypendium tygodnia “POLITYKA” (2009). Była beneficjentką programu Mobilność Naukowców MNiSzW (2007) oraz uzyskała stypendium na staż naukowy European Molecular Biology Organization – EMBO (2012). W 2013 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Komitetu Cytobiologii PAN oraz Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Była członkiem II kadencji Rady Młodych Naukowców (2011/2012) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.