Skocz do treści

Katarzyna Marciniak

Katarzyna Marciniak – historyk literatury, filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW, prof. nadzw. oraz Dyrektor Ośrodka Badan nad Tradycją Antyczną na Wydziale Artes Liberales UW

Rozprawę doktorską „Cicero vortit barbare. Przekłady mówcy jako narzędzie manipulacji ideologicznej” napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Axera i obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki UW w 2004 roku. Rozprawa została uhonorowana Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy „Pro Cicerone poeta. Poezja Marka Tulliusza Cycerona na przestrzeni stuleci” (druk 2008) na Wydziale Polonistyki UW w 2009 roku.

Jest laureatką Nagrody Klio (2011) za książkę Mitologia grecka i rzymska. Bohaterowie ponad czasem (WSzPWN 2010).

Interesuje się Cyceronem, mitologią, wizerunkiem zwierząt w starożytności oraz recepcją antyku w czasach późniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej.

Jest laureatką grantów oraz stypendiów, które umożliwiły jej prowadzenie badań w Polsce i za granicą: Fundacji Alexandra von Humboldta (staż podoktorski, Freie Universität Berlin 2006-2007, stypendium powrotowe 2008-2009), Rządu Republiki Włoskiej i MNiSW (Università di Bologna 2002, 2005, 2011), Fundacji Lanckorońskich (Universität Wien 2005), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2011-2013) oraz Fundacji Instytut Artes Liberales.

W latach 2012-2014, jako beneficjentka programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt poświęcony recepcji Cycerona we współczesnych powieściach na Humboldt-Universität zu Berlin.

W latach 2012-2013 realizuje nowatorski, międzynarodowy projekt poświęcony recepcji antyku w literaturze dziecięcej Our Mythical Childhood… Classics and Children’s Literature Between East & West, na który otrzymała Harvard University Loeb Classical Library Foundation Grant.

Tłumaczy z łaciny oraz angielskiego, pisze wiersze dla dzieci i opowiadania.

Więcej informacji: http://www.al.uw.edu.pl/pl-38