Skocz do treści

Łukasz Małek

Dr hab. n. med. Łukasz MałekŁukasz Małek (ur. 1980) ukończył z wyróżnieniem studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2005), pracuje w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Zajmuje się rezonansem magnetycznym serca oraz zagadnieniem odpowiedzi płytek krwi na leczenie przeciwpłytkowe u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Otrzymał szereg nagród m.in.: stypendium dla wybitnego młodego naukowca MNiSW (2011), stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w 2009 i 2010), Young Researcher Awards SCOPUS-Perspektywy (2009), Young Investigator Award – Thrombosis European Society of Cardiology (2007).

Dr Łukasz Małek jest aktywnych członkiem struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Stowarzyszenia „Młody Lekarz“. Jest autorem i współautorem ponad 60 prac oryginalnych i poglądowych oraz kilku rozdziałów w monografiach.