Skocz do treści

Marzena Smol-Aruszanjan

Jest profesorom instytutu w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Pracowni Surowców Biogenicznych, której jest założycielką. Od 2022r. Zastępca Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w IGSMiE PAN. Od 2016r. związana z Wydziałem Zarządzania AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł licencjata (2008r.) oraz magistra (2010r.) z zakresu ochrony środowiska oraz licencjata z zakresu zarządzania (2011r.) uzyskała na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Tytuł magistra z zakresu zarządzania (specjalizacja zarządzanie projektem międzynarodowym) uzyskała w Politechnice Częstochowskiej (2013r.). Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (Politechnika Częstochowska, 2015r.). Doktor habilitowana nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Politechnika Śląska, 2021r.).

Dr hab. Marzena Smol-Aruszanjan prowadzi interdyscyplinarne badania z zakres zarządzania i inżynierii środowiska, dotyczące innowacyjnych technologii odzysku surowców (w tym fosforu), odzysku wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ponadto, zajmuje się edukacją ekologiczną z zakresu GOZ różnych grup interesariuszy (dzieci i młodzieży, studentów i doktorantów, specjalistów).

Kierownik, koordynator i wykonawca kilkudziesięciu projektów międzynarodowych (H2020, NAWA, INTERREG) i krajowych (NCBiR, NCN). Obecnie jest kierownikiem kilku projektów międzynarodowych, realizowanych w ramach NAWA, H2020 oraz Grantów Wyszehradzkich. Odbyła kilka staży naukowych (Indie, Niemcy, Belgia, Finlandia), w tym w ramach Programu stypendialnego im. M. Bekkera dla młodych naukowców (NAWA, 2019r.). Była członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. GOZ, powołanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (2016r.). Zajęła pierwsze miejsce w rankingu pracowników naukowych IGSMiE PAN w 2021r. Jest laureatką kilkunastu nagród z tytułu najlepszych prezentacji podczas konferencji krajowych i międzynarodowych oraz nagród i wyróżnień za działalność naukową i publikacyjną. Od 2018r. jest członkiem Rady Naukowej IGSMiE PAN. Ekspert w Polskim Centrum Akredytacji – ocena jednostek inspekcyjnych w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV), od 2017r. Bierze udział w wielu zespołach eksperckich i konkursowych, w tym dla Komisji Europejskiej, NCBiR i FNP. Laureatka Stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2019r.), Nagrody Springer Nature Highlights 2020, Nagrody „Naukowiec Przyszłości„ w kategorii Nauki ścisłe i techniczne dla innowacyjnej przyszłości 2021, Nagrody „Ambasador Innowacyjności” 2021.

Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych (w tym 1 autorskiej Monografii oraz 58 publikacji z listy JCR) więcej informacji można znaleźć na profilu ResearchGate – https://www.researchgate.net/profile/Marzena-Smol