Skocz do treści

Mateusz Strzelecki

Mateusz Strzelecki

Dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki – Geograf-polarnik, absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologiczny UAM w Poznaniu (praca magisterska pod kierunkiem prof. Andrzeja Kostrzewskiego. Doktorat pod opieką prof. Antonego Long’a ukończył na prestiżowym Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii (2013). Habilitację poświecił mechanizmom kontrolującym rozwój wybrzeży skalistych w klimatach polarnych i zrealizował w Zakładzie Geomorfologii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik prof. Piotr Migoń). Pracował naukowo w Wielkiej Brytanii, Norwegii (UNIS), Niemczech (AWI). Obecnie kierownik Stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie, lider polskich zespołów badawczych ds. ewolucji wybrzeży i paraglacjalnej transformacji krajobrazu w Wysokiej Arktyce, najmłodszy członek Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Prowadził badania na Svalbardzie, Grenlandii, Islandii, wyspach Skandynawii i Antarktyki oraz w Kanadzie. Na Uniwersytecie Wrocławskim realizował projekty dla Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat nagród od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START w latach 2013-14, MNiSW (stypendium dla wybitnych młodych naukowców w latach 2013-16), nagrody naukowej Rektora UWr (2018) oraz pierwszy geomorfolog i badacz polarny nagrodzony stypendium Fundacji Crescendum Est Polonia (2009) i Nagrodą Naukową Polityki (2018). Były wiceprezydent światowej Asocjacji Naukowców Polarnych u Progu Karier (APECS – 2008-2009), współprzewodniczący grupy roboczej ds. wybrzeży skalistych Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów oraz członek komitetu sterującego grupy SVALHOLA – poświęconej badaniom środowisk holoceńskich Svalbardu. Głównym celem jego badań jest ustalenie w jaki sposób zmiany klimatyczne przekształcają wybrzeża polarne i zagrażają istniejącym w tych wyjątkowo wrażliwych strefach skupiskom ludności oraz zachodzącym przemianom społeczno-gospodarczym. Prywatnie republikanin i tata czwórki dzieci.