Skocz do treści

Opinia AMU ws. projektu powołania komisji ds. wolności słowa

Akademia Młodych Uczonych przygotowała opinię w sprawie przygotowanego przez MNiSW projektu powołania komisji ds. wolności słowa.

Fragment opinii

Akademia Młodych Uczonych wyraża negatywną opinię w sprawie projektu (…) i uważa, że należy go w całości odrzucić. AMU stoi na stanowisku, że istniejące akty prawne oraz organy państwowe i akademickie w sposób wystarczający gwarantują realizację wolności, o których mowa w art. 54 i art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełny tekst opinii wraz z uzasadnieniem

Pobierz pełny tekst opinii: plik PDF

Szczegóły

Opinia dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pismo DLP.ZLS.0210.4.2020z dnia 28.01.2020 r.)