Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Druga edycja KMT AMU
Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU) była skierowana do doktorantów będących na wczesnym etapie swojej kariery naukowej. W tegorocznej edycji udział wzięli młodzi naukowcy reprezentujący nauki techniczne i…
Popularnonaukowe wykłady członków AMU
Polska Akademia Nauk wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim organizuje wykłady popularnonaukowe “Wszechnica” przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. W dniu 11 maja 2016 r. prof. Jakub Fichna, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X