Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Latające Kawiarenki Naukowe AMU
„Latające kawiarenki naukowe” to cykl spotkań naukowców z publicznością, podczas których gospodarze w sposób przystępny opowiadają o swoich zainteresowaniach naukowych, zastosowaniu wyników prowadzonych badań oraz przyczynach podjęcia właśnie takich tematów…
Dla mediów
Członkowie Akademii Młodych Uczonych udzielają wypowiedzi do mediów zgodnie z reprezentowanymi dziedzinami nauki – kontakt można nawiązać poprzez Annę Bielec, Gabinet Prezesa PAN (22 182-61-14, anna.bielec@pan.pl)   Eksperci AMU: Anna…
Uchwały Zebrania Ogólnego AMU i decyzje Przewodniczącego AMU
Uchwały Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych(w opracowaniu) Decyzje Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych (archiwum w opracowaniu) Decyzja nr 1/2018 Przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie…
Debata “Młodzi w nauce”
Młodzi w nauce Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce Termin: 16 marca 2016 r., godz. 11:00 Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X