Skocz do treści

I Ogólnopolska Konferencja Histologiczna “Mózg, fascynujący świat synaps i neuronów – Cogito Ergo Sum”

Termin: 23 i 24 kwietnia, miejsce: Uniwersytet Rzeszowski. Dla uczestników biernych przewidziana jest transmisja online.

Sesja wykładowa konferencji została podzielona na 6 sesji tematycznych obejmujących histologię, patomorfologię, neurologię, neurochirurgię, genetykę, a nawet biochemię ośrodkowego układu nerwowego. W planach jest również specjalna studencka sesja posterowa.

Dodatkowym elementem konferencji są warsztaty, na których studenci mają  możliwość zdobycia umiejętności praktycznych pod okiem specjalistów. Warsztaty swoją tematyką obejmują zagadnienia związane z obwodowym układem nerwowym. Przewidziane są m.in.: sesja laparoskopowa, sesja interpretacji badania EKG w zakresie podstawowym oraz zaawansowanym, warsztaty z badania neurologicznego, konkurs histologiczny z nagrodami czy warsztaty mikroskopii elektronowej.

Link: https://www.facebook.com/I-Og%C3%B3lnopolska-Konferencja-Histologiczna-109937668168887