Skocz do treści

18. międzynarodowa i 60. ogólnopolska Konferencja„Juvenes Pro Medicina” 2022

AMU objęła patronatem 18. międzynarodową i 60. ogólnopolską Konferencję „Juvenes Pro Medicina” 2022, odbywającą się w dniach od 12 do 15 maja 2022 r. Studenckie Towarzystwo Naukowe to organizacja zrzeszająca studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz przygotowywanie ich do pracy naukowo-badawczej. Najważniejszym przedsięwzięciem jest coroczna organizacja Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Studentów i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina, której głównym celem  jest przedstawienie wyników prac naukowych studentów z Polski oraz całego świata, propagowanie wiedzy naukowej oraz integracja młodych naukowców. Konferencja ma charakter międzynarodowy i na podstawie poprzednich statystyk prognozuje się liczbę uczestników na poziomie 1500 osób. Wydarzenie dla uczestników czynnych ma charakter odpłatny (szczegółowe informacje w załączonym regulaminie), natomiast dla uczestników biernych pozostaje bezpłatną.

Link: Homepage | Juvenes Pro Medicina | Medical University of Lodz (umed.pl)