Skocz do treści

Studenckie Onko-Forum 2022

Studenckie Onko-Forum 2022 jest pierwszą edycją konferencji organizowanej przez
studentów przy wsparciu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
PIB w Warszawie. Celem konferencji jest przedstawienie dorobku naukowego studentów
w dziedzinie szeroko pojętej onkologii, w tym chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej,
radioterapii, diagnostyki onkologicznej i badań podstawowych z zakresu onkologii.

Wydarzenie odbyło się 28 maja 2022 roku i miało charakter hybrydowy.

Link: : https://pib-nio.pl/conferences/sof22