Skocz do treści

Projekt Fleck

Stowarzyszenie Naukowe „Collegium Invisibile”, grupujące zaangażowanych polskich studentów i doktorantów, zdecydowało się wyciągnąć do ukraińskich kolegów i koleżanek pomocną dłoń. Główną inicjatywą jest reaktywacja Projektu Fleck. W latach 2008 – 2009 w jego ramach Stowarzyszenie wspierało ukraińskich studentów, pomagając im w zdobywaniu literatury fachowej. Tym razem przyjął on postać programu mentoringowo-stypendialnego, skierowanego przede wszystkim do osób, które po wymuszonym opuszczeniu ojczyzny, planują rozpocząć lub kontynuować studia na polskich, ewentualnie innych zagranicznych, uczelniach. Dwadzieścia pięć osób otrzyma wsparcie członka Collegium Inivisibile – doktoranta lub studenta ostatnich lat. Współpraca taka będzie trwała od kwietnia od czerwca bieżącego roku i zakończy się spotkaniem podsumowującym w formie zdalnej. Nawiązane w ten sposób relacje pomogą młodym Ukraińcom i Ukrainkom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, także w wymiarze akademickim. Jednocześnie każda z tych osób będzie otrzymywała niewielkie, comiesięczne stypendium – wypłacane w czasie trwania projektu. W ten sposób ukraińscy uczestnicy projektu będą mogły z większą łatwością rozpocząć edukację akademicką w polskich ośrodkach. Środki finansowe pochodzić będą ze wsparcia Funduszu Stypendialnego „Talenty” oraz zbiórki organizowanej przez Princeton Polish Society.

Patronat Akademii, instytucji cieszącej się dużym prestiżem wśród potencjalnych donatorów, odegrać może kluczową rolę w powodzeniu zbiórki, co z kolei umożliwi wypłacanie jak najwyższych stypendiów. Pozwoli także zachęcić ukraińskich studentów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, co może nie tylko zmotywować ich do rozwoju, ale także zapewnić cenny wpis w Curicullum Vitae.