Skocz do treści

Paweł Malinowski

Dr hab. Paweł H. Malinowski (Google Scholar), jest pracownikiem naukowym Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk zatrudnionym na stanowisku Profesora IMP PAN. Prace badawcze prowadzi w Zakładzie Mechaniki Struktur Inteligentnych. W swojej pracy zajmuje się m. in. propagacją fal sprężystych, drganiami, impedancją elektromechaniczną, spektroskopią terahercową i termografią. Rozwija techniki identyfikacji uszkodzeń elementów konstrukcji oraz monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Był kierownikiem polskich projektów badawczych (Iuventus Plus, SONATA, SONATA BIS) oraz wykonawcą w wielu projektach krajowych (m. in. NCN, NCBR) i międzynarodowych (m in. COST Action, FP6, FP7, H2020). Obecnie kieruje projektem OPUS. Prace badawcze prowadził również za granicą w UCSD (USA), KAIST (Korea Południowa), Fraunhofer IFAM (Niemcy) i CNRS (Francja). Podczas swojej kariery naukowej otrzymał Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011, 2012), Brązowy Krzyż Zasługi (2016) od Prezydenta RP i nagrody Dyrektora IMP PAN. Paweł Malinowski jest członkiem Rady Naukowej IMP PAN i Komitetu Mechaniki PAN. Pełni funkcję redaktora w Journal of Sensors i w czasopiśmie Vibration.