Skocz do treści

Piknik Naukowy 2018

9 czerwca 2018 r., Warszawa, Stadion Narodowy

Prof. Jakub Fichna “Pod mikroskopem i pod lupą”

Pokaz dotyczył dwóch kwestii powiązanych z przewodem pokarmowym – jego motoryką, jak i rolą przewodu pokarmowego i żywienia w poruszającym się ciele.

Ruch treści pokarmowej zależy od aktywności mięśniówki przewodu pokarmowego, układu nerwowego oraz innych, których współdziałanie zapewnia prawidłowe trawienie i wchłanianie. Przygotowane przez nas plakaty, prezentacje i eksponaty pozwoliły zrozumieć zasady działania przewodu pokarmowego i zajrzeć w głąb tego układu u człowieka.

Szczegółowy opis interakcji ze zwiedzającymi obejmował:

– prezentację preparatów mikro- i makroskopowych z tkanek przewodu pokarmowego (na przykładzie myszy)

– slajdy objaśniające anatomię i fizjologię przewodu pokarmowego

– plakaty prezentujące metody diagnostyczne stosowane w rozpoznaniu chorób przewodu pokarmowego oraz endoskop

– plakat służący do nauki anatomii człowieka w obrębie przewodu pokarmowego

W naszym namiocie można również było poznać zasady zdrowego żywienia, dzięki którym możliwe jest wprawienie w ruch ciała ludzkiego. Wspólnie z uczestnikami Pikniku zastanawialiśmy się, co potrzebne jest sportowcom, a co osobom o niskiej aktywności fizycznej, żeby pozostali w zdrowiu i dobrej kondycji.

Szczegółowy opis interakcji ze zwiedzającym obejmował:

– omówienie plakatu obrazującego piramidę żywieniową, umożliwiającego naukę zasad zdrowego żywienia

– slajdy dotyczące zdrowego żywienia

Przy każdym z ww. stanowisk obecny będzie specjalista z danego obszaru (lekarz/student medycyny, biochemik, farmakolog)

 

dr hab. Przemysław Perlikowski “Jak dzwoni dzwon?”

Dźwięk bijącego dzwonu jest znany i rozpoznawalny od wieków. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym jak ciekawe zjawiska fizyczne mogą zachodzić w trakcie pracy tych jednych z największych instrumentów muzycznych. Na pozór wszystko wydaje się dziecinnie proste, serce dzwonu uderza w jego czaszę powodując jej drgania i emitując w ten sposób fale akustyczne. Jednak, aby dzwon mógł wybrzmieć, konieczne jest jego prawidłowe zawieszenie i zapewnienie odpowiedniego napędu. Nie jest łatwo sprawić, aby dzwon pracował w sposób bezpieczny, był niezawodny i nie obciążał nadmiernie dzwonnicy. Dzisiaj, dzięki symulacjom komputerowym, można przewidzieć zachowanie dzwonu i uniknąć błędów, które mogłyby doprowadzić do pęknięcia dzwonu, przy jednoczesnym zachowaniu jego brzmienia.

Na pokazie prezentowaliśmy budowę dzwonu, jego posadowienia oraz napędu na przykładzie stanowiska badawczego z Politechniki Łódzkiej (dzwon o masie 100 kg ). Opowiadliśmy również o historii ludwisarstwa, charakterystyce konstrukcji dzwonu, jarzma i serca oraz ich geograficznemu zróżnicowaniu. Następnie prezentowaliśmy matematyczny model dzwonu opracowany na Politechnice Łódzkiej oraz symulacje ruchu dzwonu i serca.

Praca dzwonu będzie pokazana była filmie. Zaprezentowane zostały również czujniki wykorzystywane do pomiaru sił oraz drgań dzwonu.

 

dr hab. Justyna Cybulska “Programowanie żywności”

Konsystencja wielu produktów spożywczych, inaczej tekstura, jest kluczowym składnikiem jakości żywności. Obecnie do jej kształtowania wykorzystuje się wiele różnorodnych substancji. Zagęstniki dopuszczone do stosowania w technologii żywności mają różne pochodzenie – od produktów roślinnych, takich jak ekstrahowane z owoców pektyny, poprzez agar i karageny, otrzymywane z alg i glonów aż do karboksymetylocelulozy będącej półsyntetycznym polimerem otrzymywanym na drodze reakcji chemicznych. Niektóre z tych dodatków mają działanie bardzo korzystne dla organizmu, część jednak spożyta w nadmiarze może wywołać dyskomfort a nawet dolegliwości przewodu pokarmowego.

W trakcie pokazu pokazane przedstawialiśmy mechanizmy kształtowania tekstury przez hydrokoloidy stosowane w przetwórstwie spożywczym jako zagęstniki. Zaprezentowane zostały również próbki tych substancji w postaci żeli. Przeprowadzone zostaną doświadczenia polegające na sieciowaniu hydrokoloidów za pomocą jonów metali oraz modyfikacji pH. Zademonstrowany został sposób działania reometru, który zostanie wykorzystany do pokazania właściwości reologicznych roztworów polisacharydów i ich usieciowanych form. Pokazane zostaną właściwości skrobi, jako najpowszechniej stosowanego zagęstnika, oraz metody jej wykrywania.  

Temat 22. Pikniku Naukowego – RUCH, został uwzględniony w badaniach reologicznych, które są badaniami płynów poddanych działaniu sił zewnętrznych i tym samym wprawiane w ruch. Ruch cząsteczek biomolekuł zostanie wywołany również działaniem jonów, które wymusza uporządkowanie struktur i ich usieciowanie, co zmienia właściwości reologiczne roztworów hydrokoloidów.

 

dr hab. Monika Kwoka “Ochrona środowiska – wyzwanie naszych czasów”

W ostatnich latach osiągnięcia elektroniki przyczyniły się efektywnie, z jednej strony do poprawy jakości środowiska naturalnego, a z drugiej – do jego kontroli.

Dzięki rozwojowi fotowoltaiki możliwe jest wytwarzanie m.in. energii elektrycznej w ramach tzw. odnawialnych źródeł energii produkujących prąd,

co nie wpływa negatywnie na środowisko. Podczas pokazu można było zapoznać się z czystą bezwęglową energią zgromadzoną w wodorowym ogniwie paliwowym naładowanym ogniwem słonecznym i wodą, a także z technologią wykorzystywaną w samochodach z napędem wodorowym. Na stanowisku zostały zademonstrowane modele futurystycznych poruszających się małych pojazdów napędzanych czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM, a także jak ruch turbiny wiatrowej i wody wpływa na pozyskiwanie energii.

Nie zabrakło również innych przykładów pokazujących, że odnawialne źródła energii mają bardzo szerokie zastosowanie we współczesnym świecie.

Uzupełnieniem pokazu była krótka prelekcja multimedialna (z animacjami) dotycząca historii rozwoju urządzeń fotowoltaicznych.