Skocz do treści

Piotr Kuświk

 

Dr inż. Piotr Kuświk jest adiunktem w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Zakładzie Cienkich Warstw. Tytuł magistra uzyskał w 2006 roku na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, natomiast pracę doktorską obronił w 2011 roku w IFM PAN. Jego zainteresowania badawcze dotyczą cienkowarstwowych układów magnetycznych, w których warstwa ferromagnetyczna charakteryzuje się anizotropią prostopadłą. W szczególności swoja uwagę koncentruje na sposobach modyfikacji efektywnej anizotropii magnetycznej w tych układach. Odbył piętnastomiesięczny staż podoktorski w Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle. Brał również udział w wielu stażach naukowych na: Uniwersytecie w Kassel (Niemcy), Dartmoth Colage, Hanover (USA), National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, Okazaki (Japonia).

W latach 2007-2010 był stypendystą Prezesa PAN, a w kolejnych latach uzyskiwał prestiżowe wyróżnienia: nagroda naukowa Miasta Poznania, nagroda naukowa im. Stefana Pieńkowskiego przyznawaną przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, Stypendium START  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Jest współautorem 27 publikacji oraz rozdziału w książce. Wyniki swoich badań opublikował w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Physical Review Letter, Physical Review B, Nanotechnology, Applied Physics Letters. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i zagranicznych projektach badawczych. Obecnie kieruje badaniami w ramach grantów MNiSW-DAAD oraz NCN SONATA BIS.