Popularnonaukowe wykłady członków AMU

Polska Akademia Nauk wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim organizuje wykłady popularnonaukowe „Wszechnica” przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. W dniu 11 maja 2016 r. prof. Jakub Fichna, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych poprowadził spotkanie „Przez żołądek do serca”.

Informacja w wykładzie na stronie Wszechnicy PAN