Skocz do treści

Recent Advances in Nonlinear Mechanics

Katedra Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej wraz z Akademią Młodych Uczonych organizują w dniach 7-10 maja 2019 r. międzynarodową konferencję „Recent Advances in Nonlinear Mechanics (RANM 2019)”. Konferencja odbędzie w gmachu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej “Zatoka Sportu”.

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką mechaniki nieliniowej. Konferencja umożliwi merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów dotyczących układów nieliniowych, w tym identyfikacji różnych modeli urządzeń nowoczesnej inżynierii oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do nawiązania lub zacieśniania współpracy naukowej pomiędzy najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie nauki.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną referaty z następujących obszarach tematycznych:

  • dynamika maszyn oraz budowli
  • identyfikacja parametrów
  • dynamika układów z nieciągłościami oraz opóźnieniem czasowym
  • dynamika MEMS oraz układów z pamięcią kształtu
  • synchronizacja
  • dynamika oraz multistabilność układów złożonych
  • mechanika materiałów
  • analiza sejsmiczna budowli

Międzynarodowa Konferencja Recent Advances in Nonlinear Mechanics jest cykliczną konferencją, organizowaną przez wiodące światowe uczelnie techniczne. Dzięki temu zyskała już renomę i jest rozpoznawalna jako ważne wydarzenie naukowe. Organizatorami poprzednich edycji konferencji były : University of Aberdeen, Harbin Institute of Technology, Chiny University of Nottingham.

Strona konferencji: https://ranm2019.p.lodz.pl/