Skocz do treści

RDN odniosło się do opinii AMU ws. habilitacji

Rada Doskonałości Naukowej zapoznała się ze stanowiskiem Akademii Młodych Uczonych w sprawie procedury dotyczącej nadawania stopnia doktora habilitowanego. Z pełną treścią odpowiedzi można zapoznać się poniżej.

Niewątpliwie Rada Doskonałości Naukowej podziela opinię Akademii Młodych Uczonych, że w ramach postępowań o awans naukowy, które stanowią szczególnego rodzaju postępowania administracyjne, koniecznym jest podejmowanie inicjatywy na rzecz zwiększania ich transparentności i jakości.

RDN, DRKNK.434.5.2022, Warszawa, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Powered By EmbedPress