Skocz do treści

Rekomendacje odnośnie do działań wspierających zdobywanie grantów ERC

Na zaproszenie Akademii Młodych Uczonych w dniach 17-18 listopada 2016 r. gościli w Krakowie przedstawiciele europejskich akademii młodych uczonych z Niemiec, Danii, Norwegii, Szkocji, Szwecji, Holandii i Belgii oraz Young Academy of Europe.

Zorganizowany wówczas wspólnie z Biurem Doskonałości Naukowej PAN panel dyskusyjny dotyczył metod wspierania procesu aplikowania o granty europejskie stosowanych w różnych krajach. Zainspirowani przez wypowiedzi naszych gości przystąpiliśmy do opracowania rekomendacji odnoszących się do wspierania zdobywania grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).
W toku dyskusji z udziałem członków Akademii Młodych Uczonych, zarówno obecnej, jak i poprzedniej kadencji, opracowaliśmy dokument, który przesyłam w załączeniu. Uwzględnia on także uwagi przekazane podczas panelu przez reprezentantów Polskiej Akademii Nauk: prof. Edwarda Nęckę (Wiceprezesa PAN) i prof. Andrzeja Jajszczyka (Prezesa Oddziału PAN w Krakowie) oraz laureatów grantów ERC: prof. Janusza Bujnickiego (czł. koresp. PAN z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej) oraz prof. Stefana Dziembowskiego (z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego).