Skocz do treści

Szymon Drobniak

Jestem biologiem ewolucyjnym i biostatystykiem zajmującym się przede wszystkim genetyką ilościową, wpływem zmian środowiska na potencjał ewolucyjny cech organizmów, oraz ewolucyjną historią szczególnych cech takich jak np. strategie rozrodcze czy sygnalizacja z wykorzystaniem koloru. W swojej pracy wykorzystuję zarówno badania na dzikich zwierzętach (swoje prace terenowe prowadziłem do tej pory m.in. w Szwecji, Kostaryce czy Australii), jak i nowoczesne metody obliczeniowe i modelowanie matematyczne. Obok badań empirycznych zajmuję się także meta-analizą – czyli syntezą istniejących wyników badań, pozwalającą wyciągać szersze wnioski – oraz tzw. reprodukowalnością badań naukowych oraz budowaniem środowiska Open Science.

Swój doktorat obroniłem w 2012 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od tamtej pory pracowałem zarówno na UJ w Krakowie, jak i za granicą odbywając kilka długoterminowych staży naukowych (Szwecja, Szwajcaria, Australia). Aktualnie jestem zatrudniony w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Poza czystą nauką zajmuję się także popularyzacją wiedzy naukowej – tworzę popularnonaukowe filmy, treści z pogranicza sztuki i nauki, stale współpracuję z Tygodnikiem Powszechnym, Przekrojem, wydawnictwem CCPress. Opublikowałem kilka książek, ostatnia (“Czarne Lato. Australia płonie”) ukazała się w 2021 r. w wydawnictwie Czarne.