Skocz do treści

Adrian Jusupović

Adrian Jusupović (ORCID 0000-0001-7734-0001) – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. doktorat na Wydziale Historycznym UW, w 2018 r. habilitacja w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Od 1 lipca 2019 r. profesor IH PAN. W latach 2007–2017 staże naukowe na Uniwersytecie Reńskim Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytecie im. T. Ševčenki, Moskiewskim Państwowym Uniwersytetu im. M. Łomonosowa oraz Państwowej Akademii Nauk Białorusi.
Specjalizuje się w stosunkach polsko–ruskich od końca X do XIV w., źródłoznawstwie (zabytki piśmiennictwa ruskiego), edytorstwie, prozopografii oraz sfragistyce. Od 2018 r. członek Ceraneum (Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana). Organizator/współorganizator konferencji mających na celu promowanie badań nad średniowieczną Rusią.
Autor/współautor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. We wrześniu 2015 r. nagrodzony stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. W 2018 r. nagrodzony Nagrodą Przeglądu Wschodniego 2017 (XXV Edycja Jubileuszowa) w kategorii: Edycja Źródła, I nagrodą „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2017 w kategorii edycji źródłowych oraz I nagrodą w konkursie „Książka Historyczna Roku” przyznana przez dyrektorów Instytutów Historycznych w Polsce oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego za pracę: Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, Vol. XVI: Chronica Galiciano-Voliniana. Chronica Romanoviciana, ediderunt, praefatione notisque instruxerunt, D. Dąbrowski, A. Jusupović, Kraków–Warszawa 2017.