Skocz do treści

Agnieszka Wacławik

Dr hab. Agnieszka Wacławik – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Z wykształcenia jest biotechnologiem. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała  na podstawie, obronionej z wyróżnieniem, rozprawy pt. „Klonowanie oraz charakterystyka ekspresji enzymów syntezy prostaglandyn w zarodku, endometrium i ciałku żółtym świni” pod kierunkiem Prof. Adama Zięcika.
Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Wacławik związane są z poznaniem molekularnych mechanizmów interakcji zachodzących pomiędzy zarodkiem a błoną śluzową macicy warunkujących prawidłowy przebieg procesu implantacji i rozwój wczesnej ciąży u zwierząt gospodarskich oraz człowieka. Tematyka Jej badań obejmuje głównie rolę prostaglandyn w rozpoznaniu i utrzymaniu wczesnej ciąży oraz określenie markerów tzw. receptywności macicy, czyli stanu umożliwiającego prawidłową implantację zarodka. W swoich badaniach stosuje zaawansowane techniki biologii molekularnej, m.in. mikromacierze DNA, wyciszanie genów, modele zwierzęce in vivo,  hodowle komórkowe oraz tkankowe in vitro. Jest autorką i współautorką szeregu artykułów naukowych w czołowych światowych czasopismach z zakresu endokrynologii i biologii rozrodu, takich jak Endocrinology i Reproduction. Dotychczas była/jest kierownikiem projektów badawczych, ufundowanych przez MNiSW (międzynarodowego, własnego i Iuventus Plus) i NCN (Sonata Bis).
Dr Agnieszka Wacławik odbywała staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Medical Research Council w Edynburgu; Ludwig Maximilians University i Gene Center w Monachium; University of Turku oraz University of Sheffield. Zaproszona była do wygłoszenia wykładów na konferencjach międzynarodowych: Society for Reproduction and Fertility (UK, 2011), Society for the Study of Reproduction (USA, 2011) i International Conference on Pig Reproduction (Kanada, 2009).
Jest laureatką licznych nagród i stypendiów naukowych, m.in. prestiżowego wyróżnienia New Investigator Award przyznanego przez Society for Reproduction and Fertility, Burgen Scholar of the Academy of Europe, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, START Fundacji Nauki Polskiej, Pro Scientia et Vita Fundacji Członków PAN, Lauru ”Najlepszym z najlepszych”. Obecnie dr Wacławik jest członkinią Zarządu Towarzystwa Society for Reproduction and Fertility, Management Committee “EPICONCEPT Epigenetics and Periconception Environment” COST Action FA1201 oraz Komitetu Biologii Rozrodu PAN.