Skocz do treści

Anna Brożek

Anna Brozek

 

Dr hab. Anna Brożek – filozof, pianistka, teoretyk muzyki. Ukończyła studia filozoficzne i pianistyczne w Krakowie, a następnie uzyskała kolejno doktorat (2006), habilitację (2008) i profesurę (2015) w zakresie filozofii oraz habilitację (2015) w zakresie sztuki muzycznej (specjalność: teoria muzyki). Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierując Pracownią Metodologii Humanistyki. Specjalizuje się w semiotyce logicznej, metodologii, ontologii, historii filozofii polskiej oraz teorii i filozofii muzyki. Jest autorką m.in. książek Symetria w muzyce (2004), Principia musica (2006), Fakty i artefakty (2010), Kazimierz Twardowski. Die Wiener Jahre (2010), Theory of Questions (2011), Teoria imperatywów i jej zastosowania (2012), Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego (2014) oraz Piękno i prawda. Esej o relacjach między sztuką i nauką (2017); redagowała lub współredagowała wiele tomów zbiorowych wydanych w Polsce i za granicą. Jako pianistka nagrała m.in. nominowany do „Fryderyka” dwupłytowy album Roman Maciejewski: Complete Piano Mazurkas (2011). Jest laureatką m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2007) i nagrody NCN w dziedzinie nauk humanistycznych (2017); wielokrotną stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i kierownikiem projektów NCN i NPRH.