Skocz do treści

Anna Kłos

Jest Profesorem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Rozprawę doktorską nt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych” obroniła z wyróżnieniem w 2016 r., a w 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe „Analiza modelu funkcjonalnego geodezyjnych szeregów czasowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych”. W swojej codziennej pracy zajmuje się analizami geodezyjnych szeregów czasowych określając wiarygodność globalnych układów odniesienia w geodezji oraz możliwych zmian klimatu.

Dr hab. inż. Anna Kłos jest współautorką 32 publikacji w czasopismach wyróżnionych w JCR oraz 150 prezentacji na konferencjach naukowych. Wykonawca 18 projektów badawczych, w tym projektu finansowanego przez Unię Europejską czy projektu finansowanego przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG, German Research Foundation). Kierowniczka projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA-12. Jest laureatką prestiżowego stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2018), laureatką Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2020), laureatką nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (2020) oraz laureatką nagrody międzynarodowej Europejskiej Unii Nauk o Ziemi dla wybitnych młodych naukowców (2021). Praktykowała w University of Bonn w Niemczech, German Research Centre for Geosciences GFZ w Niemczech, University of Luxembourg w Luksemburgu oraz Royal Observatory of Belgium w Belgii. Otrzymała 6 stypendiów międzynarodowych oraz prestiżową pozycję Visiting Professor na Univeristy of Bonn jako Mercator Fellow. Jest członkiem panelu edytorów w czasopismach „Journal of Geodesy” (Springer-Verlag) i „GPS Solutions” (Springer-Verlag) oraz redaktor naczelną czasopisma „Geodesy and Cartography” wydawanego pod auspicjami Komitetu Geodezji PAN. Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2024. Członek 7 organizacji międzynarodowych oraz prowadząca dwie międzynarodowe wspólne grupy badawcze Międzynarodowej Asocjacji Geodezji: „Time series analysis in geodesy” oraz „Assessing impacts of loading on Reference Frame realizations”. Członek panelu sterującego grupą Międzynarodowej Asocjacji Geodezji Inter-Commission Committee on „Geodesy for Climate Research” oraz panelu sterującego dywizją Geodezji Europejskiej Unii Nauk o Ziemi. Prowadząca sesje na konferencjach międzynarodowych. Wygłosiła 4 referaty zaproszone w instytucjach zagranicznych i polskich. Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych na kierunku Geodezja i Kartografia, koordynator konkursu na najlepsze wystąpienia młodych naukowców podczas konferencji Amerykańskiej Unii Geofizycznej w sekcji geodezji (Geodesy Section Outstanding Student Poster Awards). Wypromowała dwie prace doktorskie w roli promotora pomocniczego oraz jedną pracę doktorską w roli promotora. Obecnie jest promotorem jednego przewodu doktorskiego.

 

E-mail: anna.klos@wat.edu.pl

ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0001-6742-8077

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Klos